Karriär

Vill du starta en utvecklande karriär inom äldreomsorgen? Sök vård- och omsorgsprogrammet!

Utvecklas. Vill du utvecklas och prova på nya utmaningar i ditt framtida jobb är äldreomsorgen rätt plats. Efter vård- och omsorgsprogrammet kan du läsa vidare till ex. sjuksköterska eller läkare. Det kommer även vara stor brist på ledare inom äldreomsorgen. Möjligheterna är många!
Gör skillnad. När du jobbar inom äldreomsorgen kommer du dagligen känna att du gör stor skillnad i någon annans liv och du kommer få stor uppskattning av de personer du arbetar med. Mycket kan även förändras och förbättras i äldreomsorgen. Va med och påverka morgondagen!
Jobbmöjligheter. Det råder brist på undersköterskor och sjuksköterskor i Sverige och du kommer ha stora möjligheter att hitta jobb när du är klar med din utbildning. Skulle du studera vidare på högskolan så är det perfekt att jobba extra som undersköterska under studietiden.

Vad kan DU bli inom äldreomsorgen?

Möjligheterna

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Tobias och Shadi i filmen går på VO, där får du lära dig grunderna för att arbeta inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri och funktionshinder. Programmet ger dig en teoretiskt grund och även praktik på en arbetsplats. Efter att ha läst VO på gymnasiet blir du undersköterska och kan därmed börja arbeta direkt efter gymnasiet. Inom äldreomsorgen arbetar du som undersköterska närmast de äldre och hjälper dem i den dagliga omvårdnaden.

Det finns ett stort behov av utbildade undersköterskor, så normalt sett brukar det vara lätt att få jobb när du tagit studenten. Antingen kan du arbeta heltid, men också extrajobba/sommarjobba parallellt med att du studerar vidare. För att få högskolebehörighet i utbildningen behöver du välja vissa specifika kurser som individuellt val.

Efter att du har arbetat ett tag finns möjligheter att specialisera dig inom ett område som du finner extra intressant. Du kan också göra som Jennie i filmen och utveckla dig till gruppchef.

Mer info på Skolverkets hemsida.

Sjuksköterska

Alan i filmen arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende och är därmed den som har omvårdnadsansvaret. Sjuksköterskan fungerar som en länk mellan läkaren och undersköterskorna och ser till att behandlingsplanen som ordinerats av läkaren följs. Sjuksköterskan delegerar ut uppgifter till undersköterskorna och leder arbetet på avdelningen.

För att bli sjuksköterska behöver du studera 3 år på högskolan efter studenten, och därefter får du en legitimation från socialstyrelsen. Sjuksköterskeutbildningen erbjuds på många högskolor runt om i landet. Efter att ha arbetat ett tag finns även möjligheter att specialisera dig inom ett område som du finner extra intressant. Du kan också göra som Alan i filmen och börja undervisa vid högskolan för blivande medarbetare i vården.

Mer info på Studentum.se.

Verksamhetschef/Enhetschef

Karin i filmen jobbar som verksamhetschef/enhetschef och har därmed det övergripande ansvaret för äldreboendet. En verksamhetschef/enhetschef fungerar mycket som samordnare mellan äldreboendets olika avdelningar och leder arbetet och den personal som jobbar på boendet. Hen har bland annat det ekonomiska ansvaret och sköter även en stor del av rekryteringen.

Det finns många sätt att bli verksamhetschef på ett äldreboende. Det kan vara att du har jobbat väldigt länge inom vården och har den erfarenheten som behövs, sedan kan du oftast komplettera din undersköterske- eller sjuksköterskeutbildning med en ledarskapsutbildning. En annan vanlig utbildning som många enhetschefer och samordnare inom äldrevården har är en socionomutbildning som tar 3,5år.

Läkare

En läkare jobbar inte för ett enskilt äldreboende utan har hand om de delarna av vården som inte sjuksköterskorna får utföra, ex. ordinera medicin. Det finns en mängd olika läkare som alla har olika specialområden. Dessa läkare jobbar då inte heller uteslutande med äldrevård utan är oftast läkare som jobbar på vårdcentral eller sjukhus. För att bli läkare krävs en högskoleutbildning på 5,5 år.

Mer info på Studentum.se.

Fysioterapeut (sjukgymnast)

Fysioterapeutens (sjukgymnast i vardagligt tal) uppgifter består av rörelse- och förflyttningsträning för att förebygga och rehabilitera skador. Du har också ansvaret för att handleda övrig personal i detta. Fysioterapeuten samarbetar med arbetsterapeuten vid ordination av hjälpmedel. För att bli fysioterapeut krävs en högskoleutbildning efter gymnasiet som är tre år.

Mer info på Studentum.se.

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut har i uppgift att hjälpa människor i alla åldrar att klara vardagen bättre. För någon kan det handla om att komma tillbaka till jobbet efter en sjukskrivning, för någon annan att kunna ta en fika med en kompis. På ett äldreboende kan det exempelvis innebära att beställa passande hjälpmedel som t.ex. rullstol, rullator etc till de äldre. Arbetsterapeuten tränar också de äldre i att använda hjälpmedlen rätt.

Arbetsterapeut blir du genom en högskoleutbildning som tar tre år.

Huvudpartner:

Ung Omsorg har samarbetat med Vardaga sedan sommaren 2008. Vardaga är vår huvudpartner och den enda privata vårdaktören som vi har ett direkt samarbete med. Vardaga.se

Partners:
 • Vara kommun

  Sedan januari 2020 har Ung Omsorg ett samarbete med Vara kommun. Vi finns idag på sex äldreboenden i kommunen.

 • Kungsbacka kommun

  Sedan maj 2017 har Ung Omsorg ett samarbete med två av kommunens äldreboenden. Vi finns idag på Bukärrsgården och Löftagården i Kungsbacka kommun.

 • Mjölby kommun

  Sedan januari 2019 har Ung Omsorg ett samarbete med Mjölby kommun. Vi finns idag på sex äldreboenden i kommunen.

 • Simrishamns kommun

  Sedan december 2018 har Ung Omsorg ett samarbete med Simrishamns kommun. Vi finns idag på 6 äldreboenden i kommunen.

 • Falköpings kommun

  Sedan januari 2017 har Ung Omsorg ett samarbete med Falköpings kommun. Vi finns idag på 11 äldreboenden i kommunen.

 • Karlstads kommun

  Sedan januari 2018 har Ung Omsorg ett samarbete med Karlstad kommun. Vi finns idag på sex äldreboenden i kommunen

 • Ale kommun

  Sedan juni 2020 har Ung Omsorg ett samarbete med två av kommunens äldreboenden. Vi finns idag på Fridhem och Garverivägen i Ale kommun.

 • Upplands Bro Kommun

  Sedan maj 2014 har Ung Omsorg ett samarbete på två av kommunens äldreboenden. Vi finns idag på Kungsgården och Norrgården i kommunen.

 • Klippan kommun

  Sedan januari 2020 har Ung Omsorg ett samarbete med Klippan kommun. Vi finns idag på fyra äldreboenden i kommunen.

 • Stockholms Stad

  Stockholm Stad finansierar varje år ungdomsbesök på sina vård- & omsorgsboenden. Ung Omsorg har idag samarbete med 64 äldreboenden genom stadens projekt.

 • Göteborgs stad

  Med start maj 2017 har Ung Omsorg ett samarbete med 11 av kommunens äldreboenden, fördelade på alla stadsdelar i staden.

 • Ängelholms kommun

  Sedan december 2018 har Ung Omsorg ett samarbete med två av kommunens äldreboenden. Vi finns idag på Kungshaga och Karlsgårdens äldreboende i Ängelholms kommun.

 • Halmstads kommun

  Sedan december 2018 har Ung Omsorg ett samarbete med tre av kommunens äldreboenden. Vi finns idag på Kattegatt, Krusbäret och Slottsparkens äldreboende i Halmstads kommun.

 • Jönköpings kommun

  Sedan december 2018 har Ung Omsorg ett samarbete med Jönköpings kommun och idag finns vi på fem av kommunens äldreboenden.

 • Eskilstuna kommun

  Sedan januari 2019 har Ung Omsorg ett samarbete med Eskilstuna kommun. Vi finns idag på 13 äldreboenden i kommunen.